Magnetoterapia Bratislava, Trnava - IMED consulting, s.r.o.
Magnetoterapia, Trnava, Bratislava - liečebná metóda

Magnetoterapia - IMED consulting, s.r.o.


Magnetoterapia je metóda, ktorá umožňuje bezbolestnú liečbu v pohodlí domova. Ak je magnetoterapia aplikovaná správne, otvára porušené cesty k autoregulácii a autoreparácii organizmu. Magnetoterapia pôsobí lokálne na tkanivo, magnetické pole aktivuje obranné systémy organizmu ako imunitný systém, zvýšený účinok bakteriofága a ovplyvňuje vegetatívny systém.


Magnetoterapia sa v odborných kruhoch pokladá za jednu z najbezpečnejších a najúčinnejších fyzikálnych liečebných metód. Táto metóda pacientom pomáha a vďaka prístrojom rady IMED od spoločnosti KOHOMA je sprístupňovaná širokej verejnosti. Tieto regeneračné, ortopedické a magnetoterapeutické prístroje vytvárajú nízkofrekvenčné pulzné magnetické pole a majú na človeka priame regeneračné účinky, vďaka čomu pozitívne vplývajú na psychickú a fyzickú pohodu človeka.

Je dôležité zdôrazniť, že magnetoterapia nie je návyková, na rozdiel od užívania liekov, je bezpečnou fyzikálnou metódou, ktorá slúži predchádzaniu chorôb ako aj k liečeniu ich následkov. Pri preventívnom používaní prístrojov rady IMED sa znižuje pravdepodobnosť vzniku civilizačných chorôb.

Čítajte viac o magnetoterapii...

Čítajte o našich pobočkách v Bratislave a Trnave.